Home » Turističke informacije » Informiranje u turističkim zajednicama

Informiranje u turističkim zajednicama

Turističke zajednice u Hrvatskoj

Turističke zajednice u Hrvatskoj se kao pravne osobe organiziraju:

  • na nacionalnoj razini – Hrvatska turistička zajednica koja na jednom mjestu objedinjuje sve vezano uz turizam Hrvatske
  • na regionalnoj razini – turističke zajedince županija (primjerice Istarske, Karlovačke, Splitsko-dalmatinske, Varaždinske, Zadarske…) i Grada Zagreba
  • na lokalnoj razini – turističke zajednice gradova ili općina, a iznimno i turističkog mjesta. One su obavezni članovi županijske turističke zajednice.

Također je moguće osnovati turističku zajednicu područja, gdje se može udružiti više županija ili mjesta, pa tako u Hrvatskoj postoje Turističke zajednice područja Imota, Kupa, Podravine, Središnje Istre i slično.

Rad TZ-ova, organizacijsku strukturu i financiranje regulira Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. Prema istom zakonu, ove su zajednice osnovane kako bi se hrvatski turizam što bolje jačao i promicao. Financiraju se iz boravišnih pristojbi, članarina i lokalnih i nacionalnh proračuna.

Koji su poslovi turističkih zajednica?

Glavna zadaća turističkih zajednica je da boravak turista u destinaciji učine boljima i potpunijima, kroz unapređivanje kvalitete usluga koje destinacija nudi, turističkih, ugostiteljskih i slično. Ove ustanove stvaraju i rade na očuvanju prepoznatljivosti i atraktivnosti odredišta, razvijaju i potiču svijest građana o unapređenju turističke ponude i ekonomske važnosti koje turizam ima. Osim toga, promoviraju sve turističke proizvode i usluge tipične za područje na kojem djeluju, dakle od lokalne do nacionalne razine. Teže djelovati u skladu sa suvremenim trendovima u Europi i svijetu. Osim toga, potiču svijest o zaštiti okoliša.

Informiranje posjetitelja

HTZ je organizacija koja organizira način na koji se općenito informira posjetitelje koji dolaze u Hrvatsku, turističke zajednice županija zadužene su za unificirani informacijski sustav za pojedinu županiju, kao i za koordinaciju i nadzor turističkih zajednica općina i gradova. Turističke zajednice pojedinih mjesta te su koje imaju izravan kontakt s posjetiteljima i pružaju im korisne informacije o destinaciji koju su posjetili – turističke i servisne – i tako olakšavaju boravak turista u mjestu njihovog djelovanja.